De afdeling Vastgoed van Accres bestaat in totaal uit acht medewerkers. Vier Technisch Beheerders en vier medewerkers van de Technische Dienst. Zij hebben de zorg en de verantwoordelijkheid voor de meer dan tachtig maatschappelijke vastgoedobjecten van de gemeente Apeldoorn en de gemeente Almelo.

In Almelo valt het onderhoud van de gebouwen nog onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. In Apeldoorn heeft Accres de verantwoordelijkheid voor zowel het eigenarenonderhoud als het gebruikersonderhoud van de objecten die in opdracht van de gemeente worden beheerd.

De diensten van onze afdeling:

  • Onderhoudsplannen
  • Inspectie NEN2767
  • Regievoering op onderhoud
  • Eigen technische dienst
  • 24uurs service
  • Online storingsmelding
  • Inkoop begeleiding en contractbeheer