Missie en visie

Sportservice is een lokaal opererend team van energieke en dynamische sport- en beweegprofessionals. Wij vervullen in de gemeente Apeldoorn een maatschappelijke rol door het stimuleren, voorlichten, organiseren en onder de aandacht brengen van sport, bewegen in de brede zin van het woord. Alles hierbij is gericht op een actieve leefstijl.

Kernwaarden: Sporten- en Bewegen, Verbinden en Netwerken

Alle vragen op het terrein van de sport- en bewegen worden door ons proactief opgepakt en bekeken op welke wijze wij een ondersteunende en stimulerende rol kunnen vervullen. Wij werken samen met sportorganisaties, het onderwijs- en organisaties op het gebied van welzijn en zorg. Samen gaan we op zoek naar wat nog meer nodig is om duurzame resultaten op het terrein van sport- en bewegen en actieve leefstijl te behalen. Uiteindelijk leidt dit naar een actieve beweegstijl voor alle inwoners van Apeldoorn. 

Maak kennis met ons beweegteam!

Veel van ons sportaanbod is opgenomen in het Sportserviceboekje. Zo verzorgen wij onder andere Sport van de Maand, geven we MRT lessen, houden we schoolsporttoernooien voor alle Apeldoornse basisscholen, organiseren we sport- en beweeg activiteiten in de vakanties en nog veel meer. Bekijk hier ons volledige sportaanbod voor alle doelgroepen of neem een kijkje in ons Sportserviceboekje 2022/2023!!