Op het servicekantoor van Accres vind je de afdelingen: ICT, Marketing & Communicatie, Vastgoed & Facilitair, HR, Kwaliteit Arbo & Milieu, Financiën en het MT/directie.

Deze afdelingen werken voor alle locaties die onderdeel zijn van Accres.