De gemeente Apeldoorn en Accres ondertekenen overeenkomst

Apeldoorn - De dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de gemeente Apeldoorn en Accres is woensdag 23 december 2020 ondertekend door wethouder Wim Willems en Ron Mulders (algemeen directeur a.i. Accres). De aanbieding van Accres voor de dienstverlening heeft betrekking op de maatschappelijke vastgoedportefeuille van de gemeente Apeldoorn, de voorzieningen die in deze panden worden aangeboden en de activiteiten op het gebied van Sportstimulering. De gemeente Apeldoorn heeft de samenwerking met Accres voor vier jaar verlengd.

De DVO zorgt er voor dat Accres zich kan focussen op het in stand houden van een kwalitatief goed voorzieningenpakket. Accres heeft oog voor de gemeentelijke kerntaken en vindt aansluiting bij de beleidsdoelstellingen. De accommodaties en voorzieningen die onder de DVO vallen zijn het openluchtzwembad Boschbad, Aquacentrum Malkander, Kinderparadijs Malkenschoten en de wijkboerderijen, wijkcentra, sportaccommodaties en Stadspark Berg en Bos. Daarnaast biedt Accres verschillende activiteiten aan op het gebied van Sportstimulering en geven vakleerkrachten bewegingsonderwijs op de basisscholen.

Ondernemende maatschappelijke dienstverlener

Accres beheert en exploiteert maatschappelijk vastgoed in opdracht van gemeenten in Gelderland en Overijssel. Daarnaast vervult Accres een sleutelrol in het verder ontwikkelen en implementeren van programma’s en activiteiten gericht op sporten, bewegen en recreatie door de inwoners van de gemeenten waarvoor zij werken. Bij Accres wordt gewerkt vanuit de overtuiging dat maatschappelijk vastgoed een sleutelrol vervult bij het realiseren van gemeentelijk beleid. De accommodaties van Accres bieden mensen letterlijk de ruimte om elkaar te ontmoeten, om te ontspannen en om te sporten. Accres vindt het belangrijk dat de bezoekers gastvrij worden ontvangen en elke keer weer met plezier een wijkcentrum, een gymzaal, een zwembad, een kinderboerderij of Stadspark Berg & Bos bezoeken. Meer informatie: accres.nl