Samenwerkend aan een sportend en bewegend Apeldoorn!

Het Sport- en Beweegakkoord is een feit en als Accres zijn we trotse partner van dit akkoord, samen met heel veel andere instellingen en organisaties in Apeldoorn.

Het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn gaat uit van langdurige samenwerking van organisaties vanuit de sport en van daarbuiten zoals het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven. Inhoudelijk is het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn geclusterd in zes deelakkoorden, die voor een deel ook met elkaar samenhangen en elkaar versterken:

  1. Verbinding, zichtbaarheid en promotie van sport en bewegen in Apeldoorn.
  2. Sporten en bewegen voor iedereen;
  3. Duurzame sportinfrastructuur;
  4. Vitale sport- en beweegaanbieders in een positieve sportcultuur;
  5. Van jongs af aan vaardig in bewegen;
  6. Topsport die verbindt en inspireert voor talenten en ontwikkeling.

In deze video geven twee ambassadeurs van het akkoord een toelichting.