Keurmerk Veilig en Schoon voor Boschbad

Op vrijdag 3 mei heeft de keuring plaatsgevonden bij het Boschbad, op basis van het Keurmerk Veilig & Schoon, normversie 2016. Vastgesteld is dat het Boschbad in voldoende mate voldoet aan de gestelde eisen! Gefeliciteerd!

De auditor geeft op basis van onderhavige audit een positief advies naar de stichting voor Het Keurmerk Veilig & Schoon.