Compensatie huur voor sportverenigingen

Zoals in eerdere berichtgeving gemeld heeft Accres vanwege de rijkssubsidieregeling “Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19” de huur over de maanden maart, april en mei 2020 kwijtgescholden.

Over de maanden maart, april en mei 2020 heeft u vanwege de Corona ontwikkelingen niet of nauwelijks gebruik kunnen maken van de door u gehuurde ruimte. De rijkssubsidieregeling wordt gebruikt om u over deze periode de huur geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden.

Accres heeft de subsidie ontvangen en zal dit de komende weken terugbetalen aan de sportverenigingen.

Bij vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de afdeling Verhuur via 055 527 05 55 / verhuur@accres.nl